Valget til Centerrådet og farvel til vores mangeårige formand

På årsmødet den 28. april blev der sat et punktum på mange års indsats som formand for Centerrådet idet Gert Grass Henriksen af helbredsmæssige grunde havde valgt at trække sig tilbage. Gert har været formand i mere end 15 år og har gennem alle årene præget udviklingen i rådet og forstået at tilpasse det til de skiftende omstillinger med sin sans for samarbejde på alle niveauer.

På mødet blev Gert afløst af Centerrådets redaktør Erik Zangenberg som formand og nyvalgt til Centerrådet blev Vagn Sørensen.

Også Centerrådets sekretær, Tony Rørmann havde valgt at trække sig tilbage som medlem af Centerrådet idet han er blevet engageret på anden vis. Han blev efterfulgt af vores nye medlem Bente Bakmann.

Centerrådets kasserer Ole Jørgensen havde gave og blomster med fra Centerrådet til Gert og også Tony Rørmann blev betænkt for sit arbejde i Centerrådet.

Pia Winther fra Frederikssund Kommune havde blomster og hilsner fra forvaltningen med tak for mangeårigt samarbjede.

Tolleruphøjs plejeboligleder Marianne Broby Andersen sagde stor tak til Gert for hans og Centerrådets positive samarbejde med Tolleruphøjs ledelse, administration og medarbejdere.