Status på tiltag i forbindelse med Corona virus

 11. marts 2020: Alle Brugerrådets arrangementer og aktiviteter er lukket ned, foreløbigt indtil 1. april.

Det betyder, at brugere udefra ikke kan deltage i Brugerrådets billard, bridge, styrketræning, petanque og whist. Når aktiviteterne kan genoptages, vil I blive orienteret af Brugerrådet ligesom det vil det blive orienteret på denne side.

1. april 2020: Tolleren med reduceret sidetal udsendt, se link under Tolleren. Korkoncerten 15. marts aflyst. Årsmødet 23. april også aflyst og valg til Brugerrådet udskudt.

1. maj 2020: Kommunen er i gang med at forberede generelle principper for en gradvis genåbning af en række af kommunens tilbud. Hvornår Brugerrådet kan komme i gang igen, afhænger af konkrete planer for genåbning, men en genåbning skal være sikkerhedsmæssig forsvarlig.

1. juni 2020: Kommunen arbejder fortsat på principper for genåbning af kommunens tilbud, herunder Brugerrådets aktiviteter. Et skridt på vejen er opstilling af besøgstelte i centrets 2 atriumgårde, så beboerne kan få kontrollerede besøg af deres pårørende.

1. juli: Brugerrådet gået på ferie og afventer ophævelse af besøgsforbudet på centret og kommunens vurdering den aktuellse smitterisiko iøvrigt.

1. august 2020: Ud fra kommuenens meldinger er der håb for, at 1. september er en realistisk dato for en genåbning. Det vil blive drøftet i august måned med kommunen og centerledelsen med henblik på fastlæggelse af retningslinjerne for en ny virkelighed.