Marianne Davidsen
Erik Zangenberg
Birte Hansen
Ole Jørgensen
Kurt Mikkelsen
Asger Vestorp

Et fælles Centerråd er dannet 1. april 2017

Tolleruphøj havde valg til Brugerrådet 14. marts 2017 og Lundebjerggård havde valg til Brugerrådet dér 15. marts 2017. Hvert Brugerråd udpegede 3 medlemmer til et nyt fælles Centerråd, som kom til at bestå af 6 medlemmer. Centerrådet afholdt sit første møde den 21. marts 2017 og konstituerede sig således:

Marianne Davidsen, formand

Erik Zangenberg, næstformand

Birte Hansen, sekretær

Ole Jørgensen, rådsmedlem

Kurt Mikkelsen, rådsmedlem

Asger Vestorp, rådsmedlem

Lis Bundgaard blev tilforordnet rådet som økonomiadministrator

 

 

Opgaver

Lis Bundgaard

Centerrådet varetager den samlede økonomifunktion med fælles styring og samarbejde omkring økonomi og aktiviteter til afholdelse i lokaliteterne på henholdsvis Tolleruphøj og Lundebjerggård.

Centerrådet, som er ansvarlig for eget budget, afholder og afregner sammen med brugerrådene alle udgifter og indtægter og er selvstændigt regnskabsførende med egen bankforbindelse.

Til at bistå Centerrådet med dets varetagelse af økonomifunktionen, er Lis Bundgaard tilforordnet Centerrådet som økonomiadministrator.