Centerrådets arrangementer

Centerrådet afholder ca. 1 arrangement om måneden. På denne side kan du se arrangementerne efterhånden som vi indgår aftaler med kunstnere, foredragsholdere, arrangører m.fl.

Med nødhjælp til Sudan for Røde Kors

Foredrag onsdag den 17. oktober kl. 14.00 i Caféen

Carsten Pontoppidan, Frederikssund tager os med på nogle af sine ikke altid ufarlige ture for Røde Kors til områder, hvor krig og andre katastrofer har ramt civilbefolkningen og hvor selv de mest basale fornødenheder ikke er nogen selvfølge.

Vi ser Carstens egne billeder og optagelser fra en af hans udsendelser, som foruden Sudan spænder over Afghanistan, Georgien, Uganda, Tanzania og mange andre brændpunkter. Det startede med krigen på Balkan og Carsten har altid, når han kørte nødhjælp ud, forestået logistikken og holdlederfunktionen. Der bliver naturligvis lejlighed til at stille spørgsmål.

Carsten, som har boet mange år i Frederikssund, stammer oprindeligt fra Østby i Horns Herred idet han er oldebarn til Henrik Pontoppidan. I Frederikssund er han aktiv i vikingespillene (3. spydbærer!) og som formand for Frederikssund Flaglaug, hvor han sammen med andre frivillige altid sørger for at få flag op i byen ved bestemte begivenheder.

Alle er velkomne. Der er fri entré, kaffe og kage kan købes.