Brugerrådets arrangementer

Brugerrådet afholder ca. 1 arrangement om måneden. På denne side kan du se arrangementerne efterhånden som vi indgår aftaler med kunstnere, foredragsholdere, arrangører m.fl.

Frederikssund Sangforening

Tirsdag den 12. marts kl. 19.00 I Caféen

Frederikssund Sangforenings mere end 150-årige mandskor kommer på besøg tirsdag den 12. marts kl. 19.00 og synger glade sange og viser fra deres omfattende repertoire og der bliver også en lille afdeling med fællessang.

Der er fri entré. Kaffe og kage kan købes i pausen

 

 

Årsmøde med beretning og valg til Brugerrådet

Torsdag den 7. marts kl. 14.00 i Cafeen

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent

2.        Beretning fra brugerrådet

3.        Fremlæggelse af regnskab

4.        Præsentation af kandidater til brugerrådet

5.        Valg til brugerrådet

6.        Indkomne forslag

7.        Eventuelt

 

Stemmeberettigede og valgbare til brugerrådet er alle, der er fyldt 60 år eller er pensionister og har fast bopæl i Frederikssund kommune. Kandidater til brugerrådet bedes skrive sig på listen i receptionen senest 5. marts kl. 12.

Brugerrådet byder på kaffe og kage.

På brugerrådets vegne, Erik Zangenberg, formand