Brugerrådet fra 22. marts 2018

 

 

På årsmødet den 22. marts var Erik, Ole, Bente og Asger på valg. Der var ikke nogen nye kandidater, som havde meldt sig, så alle 4 blev genvalgt. På brugerrådets møde den 12. april konstituerede rådet sig og resultatet blev:

Fra venstre: Ole Jørgensen (kasserer), Inge Johansen, Erik Zangenberg (formand), Asger Vestorp, Bente Bakmann (sekretær), Peter Hansen (næstformand), Vagn Sørensen

Brugerrådets e-mailadresse er: ecz@mail.dk