Brugerrådet fra 7. marts 2019

Forrest: Inge Johansen, Bente Bakmann (sekretær), Vagn Korsgaard (næstformand).

Bagest: Birger Svanholt (tilforordnet, personalerepræsentant), Vagn Sørensen, Erik Zangenberg (formand), Asger Vestorp, Ole Jørgensen (kasserer).

 

 

På årsmødet den 7. marts var Peter, Inge og Vagn på valg. Peter havde valgt at udtræde af rådet på grund af nye opgaver. Som ny kandidat havde Vagn Korsgaard meldt sig og blev nyvalgt. Inge og Vagn blev genvalgt. På brugerrådets møde den 4. april konstituerer rådet sig.

Brugerrådets e-mailadresse er: ecz@mail.dk